Prijslijst van aanvullende juridische diensten

Hieronder staan diverse aanvullende juridische diensten en het voor die diensten geldende honorarium vermeld.

Diepgaand juridisch onderzoek

 • Alle onderzoeken worden gedaan volgens inschatting van de advocaat afhankelijk van het type object. Deze onderzoeken worden tweemaal verricht: in de fase van het voorlopige contract en in de fase van de notariële akte.
 • Het leveren van een geschreven rapport in het Engels, van het resultaat van het juridisch onderzoek en de huidige status van de bankrekening.
 • Registratie van de koper in het Bulstat register, indien wettelijk vereist.
 • Uitgesloten: elk technisch onderzoek betreffende land, ontwerpen en bouwvergunningen of gebouweninspecties.

Honorarium: 1,2 % van de werkelijke aankoopprijs, met een minimum van € 700. Het honorarium wordt betaald in twee termijnen: 50% bij ondertekening van het voorlopige contract en 50% bij ondertekening van de koopakte.
- Alle uitgaven en kosten die betrekking hebben op het juridisch onderzoek en communicatie zijn inbegrepen.
- Bank commissies en honoraria aan de bank worden door de klant betaald.
- Notariskosten, overdrachtsbelasting en rechtbankkosten, en andere kosten die betrekking hebben op de notariële overdracht dienen separaat te worden voldaan door de klant en worden berekend voor elke afzonderlijke transactie.
- Wanneer de koop niet wordt gesloten bedragen de door de klant te betalen kosten van het uitgevoerde juridisch onderzoek € 250.
- Het honorarium voor de verkoop van onroerend goed is gelijk aan het honorarium voor koop zoals hierboven beschreven, en omvat indienen en ontvangen van taxaties ten behoeve belastingwaarde, opvragen van tekeningen en andere voor de verkoop benodigde documenten, opstellen van het voorlopige en definitieve contract, het innen van de koopprijs en alle bancaire handelingen en adviezen met betrekking tot de verkoop. Het terugvorderen van gelden van buiten Bulgarije is hierbij niet inbegrepen.

Registratie van een B.V.
Dit omvat:

 • ­Het opstellen van alle bedrijfsdocumenten.
 • Het aanmaken van de bedrijfskapitaal rekening.
 • Het registreren van het bedrijf bij de rechtbank.
 • Registratie van het bedrijf bij de Bulgaarse belastingdienst, in het register van Bulstat, het Instituut voor Sociale Zekerheid en de Arbeidsinspectie.

Honorarium: € 600. Alle kosten en uitgaven die betaald moeten worden aan derde partijen en aan de rechtbank zijn hierbij inbegrepen. Het volledige honorarium dient vooraf te worden voldaan. In het geval dat de juridische documenten zijn opgesteld, maar het oprichten van het bedrijf vindt geen doorgang, dan bedraagt het honorarium slechts € 100.

Wijzigingen in B.V. registratie, incl. wijziging van het bedrijfsadres
Dit omvat:

 • Het opstellen van alle bedrijfsdocumenten.
 • Het registreren van het bedrijf bij de rechtbank.
 • De registratie van het bedrijf bij de Bulgaarse belastingdienst, in het register van Bulstat, het Instituut voor Sociale Zekerheid en de Arbeidsinspectie.


Honorarium: € 200. Alle kosten en uitgaven die betaald moeten worden aan derde partijen en aan de rechtbank, zijn voor rekening van de klant en worden separaat berekend voor elke afzonderlijke transactie. Het volledige honorarium dient vooraf te worden voldaan.

Opstellen testament
Dit omvat:

 • Het opstellen van alle documenten en advies met betrekking tot alle gerelateerde erfenis aangelegenheden.
 • Het opstellen van het testament.
 • De volledige begeleiding bij ondertekening van het testament in aanwezigheid van een Bulgaarse notaris.
 • Het zorgen voor twee getuigen voor het testament.
 • Het verzorgen van een vertaling van het testament door een beedigd vertaler.

Honorarium: € 100. Alle kosten en uitgaven die betaald moeten worden aan derde partijen en aan de notaris, zijn voor rekening van de klant en worden separaat berekend voor elke afzonderlijke transactie. Het volledige honorarium dient vooraf te worden voldaan.

Verblijfsvergunningen
Dit omvat:

 • Het opstellen van alle documenten en advies voor het verkrijgen van een Type D Visum.
 • Het opstellen van alle documenten en advies voor het verkrijgen van een verlenging op het visum, voor een langdurig verblijf voor 1 jaar.

Honorarium: € 300 voor de hoofdaanvrager en € 150 voor medeaanvragers.
Regelingen ten behoeve van verlenging na het eerste verblijfsjaar:
Honorarium: € 75 per persoon voor een periode van 6 maanden.
Alle kosten en uitgaven die betaald moeten worden aan derde partijen en aan de overheid, zijn voor rekening van de klant.

Visum Type "C" regelingen

Dit omvat het opstellen van de documenten en advies voor het verkrijgen van een Type C Visum.
Honorarium: € 100 voor de hoofdaanvrager en € 50 voor medeaanvragers.

Jaarlijkse financiele verklaringen en belastingaangifte voor niet-actieve bedrijven
Honorarium:
Accountancy kosten € 150.

Juridisch of financieel advies
Honorarium:
€ 25 per aanvang per uur.

Administratieve diensten:
Honorarium
voor bancaire transacties en andere administratieve diensten: € 15
Honorarium voor betaling van jaarlijkse gemeentelijke belastingen: € 30
Honorarium voor bancaire terugvordering van gelden: € 30